Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Massaclaim Jeugdzorg is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze website
Massaclaim Jeugdzorg doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en onze andere portals. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Massaclaim Jeugdzorg behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met de juridische specialisten van Massaclaim Jeugdzorg. De informatie op onze websites, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Massaclaim Jeugdzorg gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.