Publicaties

Op dit deel van de website zullen wij spoedig documenten publiceren die voor ouders en jeugdigen nuttig kunnen zijn. Gedacht moet worden aan publicaties over het voor ouders en jeugdigen schadelijke Toekomstscenario, richtlijnen binnen de jeugdzorg, belangrijke juridische beslissingen, artikelen, objectieve informatie voor cli├źntenraden en andere belangrijke documenten.

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Het Handelingsprotocol beschrijft het werkproces zoals dat door de 26 Veilig-Thuisorganisaties met ingang van 1 januari 2019 wordt gehanteerd. Het protocol is op 25 september 2018 vastgesteld door het overleg van directeuren/bestuurders van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Download PDF bestand